o-o-o humans

Again English down under

Oavsett var du och jag bor eller vem du och jag är eller vem du och jag umgås med eller vad du och jag gör eller vad du och jag annars tror på, så vill du och jag innerst inne rädda världen, hoppas och tror jag.
Till skillnad från en fjäder som kan bli en höna enbart i tanken, kan no-more-dead-pigeons idéer rädda världen i verkligheten. Du och jag har redan färdiga idéer om hur det ska gå till och fler idéer kommer att komma. Låt oss använda dina och mina idéer genom no-more-dead-pigeons och åstadkomma något fantastiskt; vi räddar världen. Låt idéerna flöda fritt och spridas utan hänsyn till några som helst gränser.
no-more-dead-pigeons hjälper dig och mig genom att med sunt förnuft kombinerat med vetenskap och beprövad erfarenhet, främja goda och enkla val för att rädda världen.
Välj kärlek, samarbete, utbyte av kunskap och erfarenheter. Och vi kan göra det sjungande: å-å-å mänskor, å-å-å mänskor, vi måste välja rätt för å rädda världen.

And here we go
No matter where you and I live, or who you are and I am, or whom you and I spend time with, or what you and I do, or what else you and I believe in; you and I want to save the world. This is my hope and belief.
A feather can only become a hen in ones mind but no-more-dead-pigeons’ ideas can save the world in reality. You and I have already ideas that can save the world and more ideas will continue to come. Let us use your and my ideas through no-more-dead-pigeons and do something fantastic – save the world. Let the ideas spread all over and across any border.
no-more-dead-pigeons promotes the good and simple for you and me to choose from, through ideas based on common sense combined with science and best practice based knowledge, all in order to save the world.
Choose love, cooperation, exchange knowledge and experiences. And we can do it singing: o-o-o humans, o-o-o humans, we have to choose the very best to save the wo-orld.

Annonser

Om mikaeros

wiser and wiser every day
Det här inlägget postades i jag hade en dröm / I had a dream. Bokmärk permalänken.