no more dead pigeons

English further down, sorry

En natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag var i vår studio som hette no-more-dead-pigeons. I studion arbetade jag och Ann-Marie med att rädda världen.
Kvällen innan hade jag sett the Cove och insåg när jag vaknade och drömmen ovanligtvis inte försvann, att jag inte behöver fler bevis på att världen behöver räddas från människan av människan.
no-more-dead-pigeons vill inte vänta på att politiker beslutat klart, forskare undersökt färdigt eller att marknaden har lösningen att köpa. Så vi räddar världen själva. Och vi börjar nu. no-more-dead-pigeons är ett nätverk för dig som redan gör något för att rädda världen och vill dela med dig av detta, just för att världen ska kunna räddas.
Tanken är att om jag har en idé och delar den med dig, och dig och dig och dig… så har no-more-dead-pigeons inte bara denna idé. Tillsammans med dina egna tankar får vi en unik och god jordmån för nya idéer att spira från. Idéer som vi kan dela med oss av. Allt för att rädda världen. Gôrenkelt.
no-more-dead-pigeons arbetar salutogent och idéerna handlar om vad vi ska göra istället för vad vi inte ska göra. Din idé i mitt sinne gör att jag praktiskt kan göra ännu mer, och dessutom tänka ut nya idéer att dela med mig av. no-more-dead-pigeons arbetar med tips vanligen i form av positiva enstaka meningar.
Förutom att du och jag ska kunna rädda världen effektivare är ett mål att också mindre och större grupper av människor; samhällen, politiker, forskare och till och med marknaden, ska få idéer för att i sitt sammanhang rädda världen.
Hur jag ska göra för att bäst förmedla alla idéer vet jag inte så här i början. Men nu börjar vi. (Hur 17 funkar en blogg egentligen?)
Att rädda världen är en allvarlig syssla, men som det lär uttryckas i den av mig osedda ”Enjoy poverty”; det finns alltid plats för ett leende. Avslutar således en tanke som poppade upp härom dagen, och som inte har med no-more-dead-pigeons att göra ett smack: Kan en seminör arbeta sterilt? Det är varning för fler dylika funderingar på denna blogg.
Återkommer, kram Mikael

And here comes the English version
On night I dreamed something I had never dreamt before. I was in our studio called no-more-dead-pigeons. In the studio I was working together with Ann-Marie to save the world.
The night before I had seen the Cove and I realized when I woke up and the dream for once didn’t disappear, that I do not require any more proof; the world needed to be saved from humans by humans.
no-more-dead-pigeons does not want to wait for politicians to decide, researchers to explain in detail or the market to have the solution to sell. So, we save the world ourselves. And we start now. no-more-dead-pigeons is a net for you who are doing things to save the world and want to share this with others, just to save the world.
The thought is if I have an idea and share this with you, and you, and you… this will not give no-more-dead-pigeons only just this idea. Combined with your own thoughts we will have a unique and good soil for new ideas to sprout from. Ideas we can share with others. All in the sake of saving the world. Simple as that.
no-more-dead-pigeons is working salutogenetic. The ideas is about what we should do more than what we not should do (that, we already know). Your idea in my mind makes it possible for me to do more in practice and also give me new ideas to share to you. no-more-dead-pigeons’ ideas are generally positive single sentences.
Besides you and I should join to save the world one aim is to give information also useful for larger groups of people; societies, politicians, researchers and even the market, should get ideas to be used in their context.
How I should do to promote ideas in the best way is still unknown for me. But let us start now! (What is a blog really?)
To save the world is a serious act but as I have understood it is said in the by me unseen “Enjoy poverty”, no matter what – there is time for a laugh. So this just appeared in my head the other day: Can an inseminator work sterile? There is a warning for more ideas like this here.
Will be back, hug Mikael 🙂

 

Annonser

Om mikaeros

wiser and wiser every day
Det här inlägget postades i jag hade en dröm / I had a dream. Bokmärk permalänken.